Lewin-Richter / Mestres Quadreny - Xavier Joaquín / Percussions De Barcelona – Tinell / Concert Equinoccial / Tocatina